Türkiye'nin Bilgi Kaynağı

Loading...
TÜİK Ana Sayfa Veri Portalı

HABER BÜLTENİ

BİLGİ TALEBİ
Bilgi Dağıtım Grup Başkanlığı

|

TEKNİK BİLGİ
Bora BORANLIOĞLU
ALO 124 +90 312 454 76 93
bilgi@tuik.gov.tr boraboranlioglu@ tuik.gov.tr
/tuikbilgi

|

  /tuikbilgi
Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2017

 
Sayı: 27610

05 Aralık 2018

Saat: 10:00
 

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2017
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 93Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: boraboranlioglu@ tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr