Türkiye'nin Bilgi Kaynağı

Loading...
TÜİK Ana Sayfa Veri Portalı

HABER BÜLTENİ

TEKNİK BİLGİ
SEÇİL ÇALIK

|

BİLGİ TALEBİ
Bilgi Dağıtım Grup Başkanlığı
+90 312 454 76 73 ALO 124
secil.calik@tuik.gov.tr bilgi@tuik.gov.tr
  /tuikbilgi

|

/tuikbilgi
Türkiye İstatistik Kurumu, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018

 
Sayı: 30889

20 Aralık 2019

Saat: 10:00
 

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018
Teknik bilgi için: SEÇİL ÇALIKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 73Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: secil.calik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr