Türkiye'nin Bilgi Kaynağı

Loading...
TÜİK Ana Sayfa Veri Portalı

HABER BÜLTENİ

BİLGİ TALEBİ
Bilgi Dağıtım Grup Başkanlığı

|

TEKNİK BİLGİ
SEÇİL ÇALIK
ALO 124 +90 312 454 76 73
bilgi@tuik.gov.tr secil.calik@tuik.gov.tr
/tuikbilgi

|

  /tuikbilgi
Türkiye İstatistik Kurumu, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2015-2017

 
Sayı: 30888

07 Ocak 2019

Saat: 10:00
 

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2015-2017
Teknik bilgi için: SEÇİL ÇALIKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 73Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: secil.calik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr