Türkiye'nin Bilgi Kaynağı

Loading...

Adalet ve Seçim 2

Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu 1

Çevre ve Enerji 14

Dış Ticaret 2

Gelir, Yaşam, Tüketim ve Yoksulluk 9

Nüfus ve Demografi 4

Sağlık ve Sosyal Koruma 1

Tarım 17

Ulaştırma ve Haberleşme 6

Ulusal Hesaplar 5

Adalet İstatistikleri 2

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 1

Çevre İstatistikleri 11

Enerji İstatistikleri 1

Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2

Dış Ticaret İstatistikleri 2

Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2

Hanehalkı Tüketim Harcaması İstatistikleri 3

İllerde Yaşam Endeksi 1

Yoksulluk İstatistikleri 3

Çocuk İstatistikleri 2

Hayati İstatistikler 1

Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri 1

Ölüm Nedeni İstatistikleri 1

Bitkisel Üretim İstatistikleri 1

Su Ürünleri İstatistikleri 13

Tarımsal Fiyat ve Ekonomik Hesaplar 1

Tarımsal İşletme Yapı İstatistikleri 2

Ulaştırma İstatistikleri 6

Bölgesel Hesaplar 1

Dönemsel Hesaplar 3

Girdi-Çıktı Tabloları 1

2019
2020
2021
Türkiye
Arşivde Ara
61 kayıt bulundu.
normal_dagilim
normal_dagilim

İSTATİSTİK
VERİ PORTALI

169
Konu

3.508
Bülten

624.938
Gösterge

60.127.857
Değer

1.974 İstatistiksel Tablo